Van harte welkom bij de zesde:
KaartViewer Inspiratie Dag
11 oktober 2018
Ik wil meer weten..

Donderdag 11 oktober 2018 te Uden (Noord-Brabant)

 Een dag vol inspiratie, waarbij u als gebruiker/toehoorder centraal staat!

Nu alweer de 6-de editie. (kijk hier voor een verslag van de 5-de editie!)

GeoNovation is een energiek en innovatief bedrijf, gespecialiseerd in webbased GIS met oog voor OpenSource.
Als een echte partner begeleidt GeoNovation (lokale) overheden om de volgende stap te zetten. De KaartViewer van GeoNovation wordt al bij meer dan 50 organisaties( gemeenten / omgevingsdiensten / veiligheidsregio`s ) ingezet als interne, externe en mobiele GIS Viewer. Zowel om gegevens te ontsluiten als om gegevens in te voeren.

De vorige 5 edities van deze dag waren zeer goed bezocht. Ook dit jaar kan deze dag voor u zeer waardevol zijn.
Het is geen "productpresentatie", maar veel meer een uitwisseling van ervaringen. Hoe gaan organisaties om met het toenemend aanbod van gegevens (eigen en externe bronnen), het opzetten van een (virtueel) gegevensmagazijn en (Open)Data Portaal, en hoe worden deze gegevens in frisse en eenvoudige websites ontsloten.

De gehele dag zult u worden onderhouden, op informatief vlak, op culinair vlak en met amusante momenten, zoals u dat van ons gewend bent. We hebben speciale sprekers uitgenodigd, die op hun vakgebied toonaangevend zijn. De locatie is d'n Office, ons eigen kantoor, in Uden.Voordrachten met als centrale thema: Common Ground

Vertegenwoordigers van VNG, Fietsplatform en gemeente Leidschendam-Voorburg praten u bij op het gebied van Common Ground. Er worden steeds meer webservices aangeboden, die overheden kunnen ondersteunen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Mooie voorbeelden zijn KNOOP (van Dataland) en JNET webservices.

Het Fietsplatform laat zien hoe zij er voor zorgen dat hun data altijd actueel wordt aangeboden aan hun afnemers. De gemeente Leidschendam-Voorburg laat zien hoe zij KaartViewer hebben ingezet in hun totale proces.

Presentatie GeoNovation

Wat kunnen we het komende jaar verwachten van GeoNovation en in het bijzonder van de KaartViewer? Er zullen enkele representatieve gebruikersverhalen worden gepresenteerd. Natuurlijk gaan we in op de KaartViewer 3.0. De nieuwe Beheeromgeving wordt getoond, en nieuwe eindgebruikersfunctionaliteit zoals de "mobile first" Iconen KaartViewer en het kunnen inlezen van diverse bestanden, zoals SHP,CSV, GPX. Ook komt het Tekenen aan bod en hoe eindgebruikers dit zelf kunnen opslaan en kunnen delen.

Inspiratiesessies voor KaartViewer gebruikers en voor de gasten: Introductie KaartViewer

KaartViewer gebruikers kunnen smiddags in een workshop kennismaken met de nieuwste versie: KaartViewer 3.0. Voor niet-KaartViewer gebruikers is er een interessant programma samengesteld, waarbij ze zelf de kracht van KaartViewer kunnen ervaren.

Programma 11 oktober 2018

vanaf 08.45 uur: Ontvangst met Limburgse vlaai.

 • 09.30 uur:

  Ochtendprogramma (voor alle gasten) met diverse sprekers:

  KaartViewer 3.0
  Peter-Paul Koonings (GeoNovation)


  De nieuwe ontwikkelingen binnen GeoNovation en binnen KaartViewer. En die zijn er: wederom veel nieuwe klanten, een nieuwe medewerker, en een nieuwe versie waar we trots op zijn.
 • Samen Organiseren: de Common Ground
  Door Han Wammes ( VNG Realisatie)

  Gemeenten willen meer samen en met andere overheden optrekken om de uitdagingen met betrekking tot de digitale dienstverlening van de overheid aan te pakken. Deze beweging van Samen Organiseren heeft geleid tot een aantal principes waaraan de informatievoorziening moet voldoen om blijvend in te kunnen spelen op de vele veranderingen waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Het inzetten van een digitale transformatie om gezamenlijk te doen wat generiek is; de Common Ground creƫren. Met name in het geografisch domein zien we veel van deze veranderingen samenkomen. Denk hierbij aan de Omgevingswet, de Wet Kenbaarheid (WKPB) en Objectregistraties. Deze uitdaging willen we met de markt gezamenlijk oppakken.

 • Kaartviewer: van pilot tot ongekend succes
  Leana Vlok (gemeente Leidschendam-Voorburg)

  Veel van ons dienstverlening als overheid, is direct gerelateerd aan de buitenruimte waarin we moeten zorgen dat we voor zo weinig mogelijk geld, een zo goed mogelijke dienstverlener zijn, voor onze burgers en bedrijven. Techniek helpt ons daarbij. Kaartviewer heeft bij ons in Leidschendam-Voorburg een grote bijdrage geleverd om een betere en flexibelere dienstverlener te zijn, en doet het nog steeds. Maar wat doe je als de vraag groter is dan het aanbod? Wat begonnen is als een handige oplossing, is nu uitgegroeid tot fundament voor het alledaags gebruik, de Omgevingswet en in de Common Ground met ketenpartners. Ik neem nu stap voor stap mee in ons avontuur en de toepassingen in praktijk en mogelijkheden in de toekomst.


 • Landelijke routedatabank: recreatieve spin in het web
  Jon Rietman (Fietsplatform/Wandelnet)

  Het Fietsplatform en Wandelnet hebben een landelijke regierol om data van regionale fiets- en wandelnetwerken te verzamelen en te vertalen naar een landelijk bestand. Dit is een doorlopend proces van actualiseren, waarbij beide stichtingen Kaartviewer gebruiken om deze data te publiceren en te distribueren. De achterliggende database, de Landelijke routedatabank, wordt daarbij gebruikt om de data te publiceren op de PDOK, de Atlas Leefomgeving en voor het Landelijk meldsysteem. Maar de data wordt ook gebruikt voor gedrukte kaarten en voor apps en routeplanners. Uiteindelijk is het achterliggende doel: open data. Ik ga verder in op hoe overheidsinstanties (zoals gemeenten) de brondata kunnen gebruiken voor beleidsdoeleinden.


 • 12.30 uur:

  Lunch en contact met elkaar

 • 13.30 uur:

  Interactieve workshops

  In de workshops zal er aandacht zijn voor het gebruik met KaartViewer. Voor beheerders gaan we in op de nieuwe functionaliteiten van KaartViewer 3.0. Voor niet-klanten gaan we tijdens de workshop KaartViewer ontdekken. Voor laptops zorgen wij!

 • 16.00 uur:

  Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

  Napraten, netwerken, evalueren, ...

 • U bent
  van harte
  welkom.

  Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.


Zoals u in bovenstaand voorbeeld ziet, kunnen kaartbeelden soms er uit zien als heuse kunstwerken. Dit kan een luchtfoto zijn (Apeldoorn), die er uit ziet als een schilderij. Of een graancirkel (Hoeven). Of een zeer kunstzinnig ontworpen eiland midden in de stad (Heerhugowaard). Wat vragen we van jullie? Ga in je eigen gemeente op zoek naar een artistiek plaatje! En stuur het mooiste plaatje naar ons op. Ben creatief! En verras ons. Sterker nog: verras alle andere deelnemers. De mooiste kunstwerken zullen we op de KaartViewer Inspiratie Dag ophangen en zullen worden beoordeeld door een objectieve jury. Belangrijk: stuur de afdruk als PNG of JPG naar ons toe ( info@geonovation.nl ) De afdruk moet VIERKANT zijn! En het moet een locatie zijn uit je eigen gemeente! Graag voor 4 oktober 2018 aanleveren !

Voor Wie bedoeld?

KaartViewer Inspiratie Dag 2018

Organisaties die de GeoNovation KaartViewer gebruiken

Beheerders van KaartViewer hebben een leerzame dag: smorgens belangrijk ontwikkelingen, smiddags workshops. Maar ook Managers/Projectleiders zijn van harte welkom, omdat het thema "Common Ground" ons allemaal aan gaat. U kunt kiezen of u alleen smorgens aanwezig bent, of de gehele dag, om zodoende ook de workshops mee te maken

Organisaties die een relatie hebben met GeoNovation

GeoNovation komt bij veel organisaties over de vloer, als adviseur, als innovator, of als programmeur. U wordt deze dag bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van WebGIS. Ook OpenSource componenten komen smiddags aan bod in interactieve workshops. Techneuten maar ook Managers/Projectleiders zijn van harte welkom.

Organisaties die geinteresseerd zijn in innovatieve WebGIS toepassingen

Ook als u GeoNovation nog niet kent, kan deze dag zeer waardevol zijn. U kunt zien waarom andere organisaties hebben gekozen voor de software en het advies van GeoNovation. Bent u (Geo)technisch ingesteld, dan kunt u 's morgens veel kennis opdoen en 's middags deelnemen aan de interactieve workshops. Bent u niet technisch, maar wel geinteresseerd in GIS-toepassingen, dan zijn de morgen-voordrachten erg interessant.

Locatie: D'n Office - Loopkantstraat 25 - Uden

Adres: Loopkantstraat 25 Uden


  Let op, u kunt hierboven naar rechts scrollen!

  GeoNovation

  Organisator van deze dag.
  Onze medewerkers zullen deze dag aanwezig zijn.

  Peter-Paul Koonings

  Directeur GeoNovation

  Rob Egelmeer

  Geo-ICT Consultant

 • Robert van Wijk

  Geo-ICT Consultant

  Verder heeft GeoNovation een partner netwerk opgezet.

  Cobra Geo Adviseurs        Sjaco Lensen        Semso        Koonings Advies        GeoBusiness

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor deze dag door onderstaande gegevens in te vullen en op te sturen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.

  Graag achtereenvolgens: Naam, Organisatie, Email en Telefoonnummer:

  Geef aan wat voor relatie u bent, wanneer u wilt komen, interesse voor workshop, en evt. een opmerking


  Aanmelding niet meer mogelijk